Prema članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01… i 142/2014, u daljem tekstu: Zakon), transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi s transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima, pri čemu se licem povezanim sa obveznikom smatra ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. Saglasno članu 60. Zakona, obveznik poreza na dobit je dužan da uz poreski bilans priloži dokumentaciju u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija, zajedno s transakcijama s povezanim licima, posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“). Prema članu 61. Zakona, kod utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“, koriste se sledeće metode: 
1) metoda uporedive cene na tržištu; 
2) metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu); 
3) metoda preprodajne cene; 
4) metoda transakcione neto marže; 
5) metoda podele dobiti; 
6) bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu „van dohvata ruke“, pod uslovom da primena metoda prethodno navedenih u ovom stavu nije moguća ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od metoda prethodno navedenih u ovom stavu. 

Prilikom utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ koristi se ona metoda koja najviše odgovara okolnostima slučaja, pri čemu je moguće koristiti i kombinaciju više metoda kada je to potrebno. Prema stavu 3. člana 61. Zakona, za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu s principom „van dohvata ruke“. 

Na osnovu ovog zakonskog ovlašćenja, ministar finansija je doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu s principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 23/2015 (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se propisuju kamatne stope koje se, u skladu s principom „van dohvata ruke“, za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Prema članu 2. Pravilnika, za 2014. godinu, kamatne stope za koje se smatra da su u skladu s principom „van dohvata ruke“ su:
1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:
(1) 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(3) 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(4) 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(5) 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
(6) 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB; 
2) za druga privredna društva:
(1) 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;
(2) 11,12% na dugoročne kredite u RSD;
(3) 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(4) 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
(5) 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(6) 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
(7) 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
(8) 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove.