U nastavku možete pogledati zajedničko saopštenje Advokatske komore
Srbije i Advokatske komore Beograda povodom JEDNODNEVNE OBUSTAVE RADA
ADVOKATA SRBIJE, U PONEDELJAK, 1.10.2018. GODINE.

Zajedničko saopštenje AKS i AKB

 

“Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda saopštavaju da će u ponedeljak 01.10.2018. godine, advokati stupiti u jednodnevnu obustavu rada na celoj teritoriji Republike Srbije kao izraz nezadovoljstva advokature zbog izostanka vidljivih pomaka i konkretnih rezultata u rasvetljavanju krivičnih dela napada na advokate.

Ovim protestom skrećemo pažnju javnosti da tužilaštvo i policija koji su isključivo odgovorni za sprovođenje istrage i otkrivanje izvršilaca krivičnih dela već duži niz godina nemaju odgovarajući učinak i pokazuju veliku inertnost prilikom preduzimanja istražnih radnji kada je reč o krivičnim delima koja su izvršena prema advokatima u vršenju advokatske službe.

Advokatura izražava nezadovoljstvo zbog postupanja Republičkog javnog tužilaštva koje je zbog navodne zaštite interesa istrage ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića prekinulo komunikaciju sa predstavnicima Advokatske komore Srbije. Ovakvo postupanje ocenjujemo kao pokušaj prikrivanja izostanka rezultata i nepoštovanje postignutog dogovora da se advokatura redovno obaveštava o toku ove istrage.

Ovim protestom advokati Srbije podseća javnost na neophodnost delotvorne zaštite advokata u vršenju advokatske službe što je pretpostavka za funkcionisanje pravosuđa u svakoj pravnoj državi.

Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda pozdravljaju rad Stalnog tela za praćenje napada na advokate u delu koji se odnosi na rad na unapređenju krivičnopravne zaštite advokata uvođenjem novog krivičnog dela Napad na advokate, kao i na donošenju

Opšteg obaveznog uputstva svim tužilaštvima za hitno postupanje povodom krivičnih dela učinjenih na štetu advokata.

Međutim, ovi pomaci predstavljaju samo pretpostavku za ostvarenje konkretnih rezultata kojih u ovom trenutku nema.”