На сајту Јавнобележничке коморе, објављени су одговори на питања Стручног савета Јавнобележничке коморе од 25.7.2018. године.

У наставку их можете преузети:

Питања и одговори