Министарство правде Републике Србије, расписало је:

Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Циљ овог конкурса је избор субјекта чији ће пројекат Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (у даљем  тексту:  Комисија) предложити  Влади  ради  доделе  средстава  прикупљених  по основу одлагања кривичног гоњења.

Укупан износ средстава који је предвиђен за доделу износи 351.509.000 динара.

Текст конкурса можете преузети: овде.