Javni beležnici Srbije imaće ravnopravan pristup elektronskoj mreži notara Evropske unije što će im omogućiti proveru svakog dokumenta overenog u bilo kojoj notarskoj kancelariji EU.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić objašnjava da će notari iz Srbije tako moći da provere punomoćje overeno u Evropskoj uniji, a koje se tiče prometa u Srbiji.

Cvejić je naveo da će srpski notari moći da stupe u kontakt sa notarima iz EU koji će ih obavestiti da li je neki dokument overen u određenoj kancelariji i da li je još važeći, kao i obrnuto.

„Time će se sprečiti mogućnost falsifikovanja dokumenta poput nasledničkih izjava“, izjavio je Cvejić za RTS.

Kako je naveo, pored punomoćja i nasledničkih izjava, javni beležnik će imati uvid i u privredne registre.

„Građani Srbije moći će da overe dokument koji je izdao notar u Evropskoj uniji, odnosno da overe kopiju. Na ovaj način, mi ćemo moći da stupimo u kontakt sa kolegama iz Evropske unije i da vidimo da li je taj akt zaista izdat. Time sprečavamo falsifikovanje. Pristup platformi će imati i naši i notari iz zemalja članica EU“, rekao je Cvejić.

Prema njegovim rečima, biće potrebno izvesno vreme da se stvore tehnički uslovi poput organizacije obuke za upotrebu platforme.

Kako kaže, potrebno je i da se otvore nalozi za javne beležnike.

Cvejić je ocenio i da se može očekivati da platforma zaživi za nekoliko meseci.

„Notari su pre platforme imali velike probleme prilikom provera dokumenata iz EU. Najčešće se to odvijalo putem mejla, ali pored toga imali smo probleme, jer nismo imali dostupne podatke o kolegama iz Unije. Na ovaj način, taj problem ćemo prevazići i postojaće mogućnost da u realnom vremenu proverimo te podatke“, kazao je Cvejić.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija