Najniža cena u javnim nabavkama ne znači da je to i najpovoljnija kupovina, jer proizvode i usluge sa najnižom nabavnom cenom često prate značajni troškovi, ukazao je danas ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat na konferenciji o javnim nabavkama.

Najniža cena u javnim nabavkama ne znači da je to i najpovoljnija kupovina, jer proizvode i usluge sa najnižom nabavnom cenom često prate značajni troškovi, ukazao je danas ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat na konferenciji o  javnim nabavkama.

On je istakao da će javna nabavka biti efikasnija ako se učini transparentnijom i manje podložnom korupcijom.

„Korupcija je osnovni problem u čitavom regionu. Jedna nevladina organizacija iz SAD je procenila da je između 2004. I 2013. prosečno 40 miliona dolara godišnje nestalo u Srbiji zbog korupcije. Osam odsto svih građana Srbije dalo je mito, pokazuje istraživanje UNDP-a, koja procenjuje da je korupcija poskupljuje javne nabavke širom sveta za 25 odsto“, objasnio je on.

Američki ambasador smatra da bi otvorenija i transparentnija regulativa olakšala borbu protiv korupcije, ali i da je važno da se osnažne institucije, koje se bave tom borbom.

„Zadovoljan sam jer vidim da Srbija naporno radi na tim institucijama“, konstatovao je on.

„Način na koji država upravlja svojim novcem predstvalja suštinu dobrog rukovođenja. Ako se javni fondovi troše pametno i pošteno, a usluga i proizvodi nabavljaju na pošten i dobar način, poverenje u državu raste. Javni tenderi koji se okončavaju neuspešno i povezani sa prevarom podrivaju poverenje građana u Vladu“, upozorio je amrički diplomata.

Ambasador Skat je rekao da je jedan od najvećih izazova u javnoj nabavci kako da se definiše vrednost i kako javnost da dobije najviše za uloženi novac.

Godinama se, prema njegovim rečima, smatralo da treba odabrati najjefiniju ponudu, uz ocenu da se time navodno čuva novac, međutim danas, mnoge države, a tako i SAD dolaze do zaključka da to nije tako, jer korupcija može biti i dalje problem čak i kada su cene jedini faktor koji se uzima u obzir.

„Ono što u početku deluje kao najjeftinija ponuda može da se pretvori u najskuplju. To se dešava jer proizvodi koštaju više zbog svog upotrebnog veka, jer je mnogo više potrebe za održavanjem i popravkama“, ukazao je američki ambasador.

Zakon o javnim nabavkama u Srbiji, koji je donet prošle godine, dozvoljava zvaničnicima, kako je podsetio, da se uzimaju u obzir kvalitet i rok trajanja, a to je dobro, jer će se dobijati kvalitetni proizvodi, i učiniti da srpska ekonomija bude konkurentna.

Svaki zakon je uspešan u zavisnosti od svoje primene, dodao je on, ocenivši da će biti potrebno mnogo vremena da se službenici prilagode novim zakonima.

Na konferenciji „Promena paradigme u javnim nabavkama: Vrednost za novac i povećanje ekonomičnosti“ je istaknuto da se javnu nabavku mogu da prate značajni troškovi za popravke i održavanje, potrošnje energije, zaštite životne sredine, tako da ukupan trošak koji država plaća po pravilu, bude veći od alternativnog proizvoda čija je nabavna cena bila nestso viša.

Zbog toga je jedan od prioriteta u novim direktivama EU korišćenje kriterijuma „ekonomski najpovoljnije ponude“ kojim se, pored cene, omogucvava bodovanje kvaliteta i drugih bitnih svojstava proizvoda i usluga.


U javnim nabavkama ključna transparentnost

Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen ocenio je danas da je od ključne važnosti povećanje efikasnosti i transparenosti u procesu javnih nabavki, što će doprineti i smanjuju siromaštva, jer će ostajati više novca za bolju u infrastrukturu, škole, bolnice i drugo.

„To je važno i da bi Srbija postala konkurentnija“, poručio je Verheijen na konferenciji.

On je dodao da SB podržava vladu Srbije u tim naporima.

Kako kaže, Srbija je napravila prošle godine veliki korak napred po pitanju strateških dokumenata – strategije  za javne nabavke i novog zakona o javnim nabavkma. 

„Cena ne sme da bude jedini kriterijum, vrlo smo zadovoljni što su procedure u Srbiji sliče našim u SB. Ove  godine ćemo konačno usvojiti i novi okvir SB, koji će Srbija moći da koristi“, naveo je Verheijen.

On ističe da je će SB imati još pragmatičniji prisutp koji će omogućiti veće suzbijanje korupcije. 

Verheijen je podsetio da je SB početkom godine odobrila program pomoći za optimizaciju javne administracije od 75 miliona dolara. 

Taj program ima tri cilja: da se smanji dužina procedure, povećanje okvira javnih nabavki, treće povećanje sertifikacije ljudi koji će za to biti zaduženi.

Srbija trenutno ima više od 3.000 ljudi koji su prošli sertifikaciju javnih nabavki, ali treba još povećati kapacitete kako bi bila dobro mesto za ugovore i biznis.

U Srbiji je vrednost javnih nabavki u 2015. bila oko tri milijarde evra.

Vrednost javnih nabavki u Srbiji tri milijarde evra

Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Željko Ožegović izjavio je da je vrednost javnih nabavki u 2015. bila oko tri milijarde evra, što govori o značaju reformi u toj oblasti.

On je kazao da je cilj da sistem javnih nabavkio bude  efikasniji i ekonomičniji.

“Od 2010. je u Srbiji sertifikovano više od 3.000 službenika za javne nabavke kroz poreces koji je organizovala Uprava za javne nabavke”, istakao je Ožegović na konferenciji “Promena paradigme u javnim nabavkama: Vrednost za novac i povećanje ekonomičnosti”.

On je izrazio očekivanje da će pregovaračko poglavlje pet sa EU koje se odnosi na javne nabavke biti otvoreno kada i poglavlja 23 i 24.

Ožegović je u Klubu poslanika istakao da je jedan od strateških ciljeva i podizanje adminsitrativnih kapaciteta za sprovođenje javnih nabavki, koje se često ponavljaju zbog neodgovarajućeg kvaliteta naručenih proizvoda i usluga.

“Zato je vlada i pokrenula pitanje dobijanja što veće vrednost i trošenja javnih sredstava”, naveo je Ožegović.

Neophodne su, kako kaže, strateške promene u javnim nabavkama na tri nivoa – unapređenje služebnika, unapređenje procesa javnih nabavki, institucija, regulatornih tela, zakonodavnog okvira radi smanjenja korupcije, kao i treći segment koji se odnosi na reviziju i kontrolu, DRI, budžetsku inspekciju i finansijsku policiju.

Ministarstvo će zajedno sa Upravom za javne nabavke, UNDP i Svetskom bankom raditi na optimizaciji rešenja za javne nabavke na republičkom i lokalnom niovu.

Ožegović je naglasio da je važna i centralizacija javnih nabavki, što bi posebno dobre rezultate dalo na lokalnom niovu.

“Kad je reč o suzbijanju neregularnosti, najbolji efekti su kada se deluje preventivno, kada se nepravilnosti otkriju  tokom samog postupka”, naveo je on.

Zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Majkl Ujehara je rekao da veoma važno podsticanje transparenosti i smanjenja korupcije u oblasti javnih nabavki.

“U Srbiji više od 3.000 sužbenika ucestvuju u potstupcima javnih nabavki, a ukupna vrednost je tri milijarde evra, što je stvarno veliki iznos”, naveo je Ujehara.

Kako je rekao, prema nekim podacima koji su se mogli čuti u srpskom parlamentu od 10 do 20 odsto ukupne vrednost javnih nabavki se gubi  zbog korupcije.

“Javni novac mora racionalno da se troši, kao i da se promeni to što je i dalje najvažnija najniža cena”, rekao je Ujehara i dodao da u prvom planu treba da budu kvalitet i  dugoročnost.

Na primer, kako kaže, postoje veliki troškovi održavanja, pa ispadne skuplje nego što se očekivalo.

On je kazao da će OEBS nastaviti partnerstvo sa institucijama u Srbiji u toj oblasti.

 

Hudolin: Nadam se brzom otvaranju Poglavlja 5

Član Delegacije EU u Srbiji zadužen za javne nabavke Štefan Hudolin izrazio je danas nadu da će, u pristupnim pregovorima Srbije, brzo doći do otvaranja Poglavlja 5 o javnim nabavkama.

„Javne nabavke su posebno poglavlje u pregovorima za pristupanje EU. Drago mi je što je skrining EU zaključio da je Srbija dovoljno pripremljena za Poglavlje 5“, istakao je on govoreći na konferenciji „Promena paradigme  javnim nabavkama: Vrednost za novac i povećanje ekonomičnosti“.

Iako sve države članice moraju da se usaglase da se otvori poglavlje Hudolin je izrazio uverenje da bi Poglavlje 5 mogli da se otvori veoma brzo.

On je istakao da Srbija jača svoje kapacitete na svim nivoima, a da je Evropska komisija u svom izveštaju od novembra konstatovala da je Srbija srednje spremna u oblasti javnih nabavki, pošto još postoji velika opasnost od korupcije.

Hudolin je naglasio da su potrebni dalji napori da se obezbedi efikasnost i transparentnost u javnim nabavkama.

Takođe je konstativao da će sertifikacija i profesionalizacija pomoći da se ova oblast učini transparentnijom i efikasnijom.

Hudolin je podvukao da je važno kako država troši novac, ali i kvalitet robe koja se kupuje.

Zbog toga je, kako je podsetio, pre nešto više od mesec dana EU usvojila nova pravila i promenila način na koji države članice troše novac u visini od 2,3 triliona evra na javne nabavke.

„Nova pravila pojeftinjuju postupak javnog nadmetanja za dzrzavne ugovore za mala i srednja prduzeća. Da bi se podstakao napredak ka novoj politici EU uzimaju se u obzir i ekonološke i ostali kriterijumi kada se dodeljuju ugovori. Procene u prošlosti su pokazale da pravila EU ne dozvoljavaju uvek dobavljačima da daju najbolje ponude, a da bi se to ispravilo nove ponude su zansovane na najekonomičnijim ponudama, uz obezbeđenje najboljeg kvaliteta i najpovoljnije cene“, objasnio je on.

Hudolin je rekao da se u postupku dodeljivanja javnih nabavki uzima u obzir kako cena, tako i rok trajanja robe.

 

Izvor: sajt Tanjug-a