У циљу подстицања веће употребе „паметних“ мобилних телефона за извршавање свакодневних плаћања, Народна банка Србије, у сарадњи са представницима Привредне коморе Србије и Удружења банака Србије, припремила је документ којим се стандардизују подаци потребни за извршење плаћања употребом дводимензионалног бар кода, тзв. QР код.

Плаћања иницирана коришћењем QР кода имају потенцијал да смање трошкове платних трансакција и учине електронска плаћања једноставнијим, чиме се грађани подстичу да користе безготовинске облике плаћања. Довољно је само да корисник усмери камеру телефона и скенира QР код да би се плаћање иницирало, чиме се смањује могућност да корисник направи грешку приликом уноса података везаних за плаћање. Популарност QР кода код мобилних плаћања у свету константо расте с обзиром на раст броја корисника „паметних“ телефона.

Циљ документа „Препоруке за употребу QР кода при презентовању елемената налога за пренос“, који се ставља на јавну расправу, јесте стандардизација елемената налога за пренос (трансфер одобрења) којим се иницира плаћање, а који су садржани у QР коду на штампаним рачунима – фактурама (нпр. привредних друштава које пружају комуналне услуге), као и у процесу иницирања и извршавања инстант плаћања на интернет и физичким продајним местима, када наведени код презентују трговац (нпр. на таблету или ПОС терминалу), односно купац (у апликацији за мобилно банкарство). Имајући у виду да НБС тренутно ради на имплементацији најсавременијег платног решења – система за инстант плаћања који ће почети са радом у другој половини ове године, и да је као један од модела за примену овог решења на продајном месту предвиђено управо коришћење QР кода, јасно је да је стандардизација елемената налога за пренос од изузетног значаја и за реализацију тог пројекта.

Имајући у виду наведено, позивају се представници банака, привредних субјеката и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примедбе на документ доставе до 21. маја 2018. године, на имејл-адресу: kabinet@nbs.rs.

Извор: сајт Народнe банкe Србије