U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast robnih berzi, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o robnim berzama u periodu od 7. maja do 1. juna 2018. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: jelena.prekic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o robnim berzama”.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona, Ministarstvo će organizovati u formi dva okrugla stola koja će se održati:

1. u Beogradu, 11. maja 2018. godine u Privrednoj komori Srbije, ulica Resavska br. 13-15, sala br. 4, sa početkom u 12,00 časova; i
2. u Novom Sadu 15. maja 2018. godine u prostorijama Privredne komore Vojvodine, ul. Hajduk Veljkova br. 11, sa početkom u 10,00 časova.
Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.

Nacrt Zakona o robnim berzama

Nacrt Zakona o robnim rezervama

Program javne rasprave

 

Izvor: sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija