У поступку припреме закона којим се уређује област робних берзи, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи Јавну расправу о Нацрту закона о робним берзама у периоду од 7. маја до 1. јуна 2018. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на е-маил: јелена.прекиц@мтт.гов.рс или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о робним берзама”.

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство ће организовати у форми два округла стола која ће се одржати:

1. у Београду, 11. маја 2018. године у Привредној комори Србије, улица Ресавска бр. 13-15, сала бр. 4, са почетком у 12,00 часова; и
2. у Новом Саду 15. маја 2018. године у просторијама Привредне коморе Војводине, ул. Хајдук Вељкова бр. 11, са почетком у 10,00 часова.
По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматарање на седници Владе.

Nacrt Zakona o robnim berzama

Нацрт Закона о робним резервама

Програм јавне расправе

 

Извор: сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација