U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu, koja će trajati od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu” ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs, ana.brkic@mfin.gov.rs.

Zaključak odbora za privredu i finansije

Program javne rasprave

Nacrt zakona o računovodstvu

Obrazloženje

Obrazac za komentare

Izvor: sajt Ministarstva finansija