Naslovna Pravo Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da će u periodu od 14. jula do 2. avgusta 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu: nekretnine@must.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, u sadržaju navedenom na obrascu.