Ministarstvo pravde u postupku pripreme izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona dostavljaju se na imejl: vladimir.vins@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26.
Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije”, koji će se, u organizaciji Ministarstva finansija i Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa, održati 16. oktobra 2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.
Nacrt zakona sa obrazloženjem i obrazac za dostavljanje komentara preuzmite na internet stranici Ministarstva pravde .
Izvor: sajt Ministarstva pravde