Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika dostavljaju se Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na  e-mail adresu: neda.markovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.
Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 7. do 27.  oktobra 2021. godine.

Nacrt Veličina: 0.02 MB
Zaključak o sprovedenoj javnoj raspravi Veličina: 0.46 MB
Obrazac za komentare Veličina: 0.02 MB