Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će sprovesti javnu raspravu o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti u periodu 27. jula do 30. avgusta 2023. godine, dok je tekst Nacrta zakona postavljen na internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija www.mit.gov.rs i na portalu e-Konsultacije

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, putem elektronske pošte, od početka javne rasprave, a najkasnije do 30. avgusta 2023. godine, na adresu: nevena.antonijevic@mit.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi u Beogradu dana 18. avgusta 2023. godine u prostorijama opštine Stari grad sa početkom u 10 časova i u Kragujevcu dana 21. avgusta 2023. godine u prostorijama eKG InfoData doo ca početkom u 11 časova, u organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, će javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa ovim programom objaviti na svojoj internet stranici i na Portalu „e-Konsultacije”.

Izvor: sajt Ministarstva informisanja i telekomunikacija