U postupku pripreme Nacrta zakona o finansiranju političkih aktivnosti Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Javna rasprava o Nacrtu zakonu sprovodi se u periodu do 14. decembra 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacije civilnog društva, stručna javnost, kao i svi subjekti zainteresovani za pitanja finansiranja političkih aktivnosti.

Shodno merama Republike Srbije za ublažavanje posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i zaštiti javnog zdravlja građana, primedbe, predlozi i sugestije o Nacrtu zakona dostavljaju se Ministarstvu finansija isključivo elektronskim putem na e-mail adresu nacrtzofpa@mfin.gov.rs

Ministarstvo finansija poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o finansiranju političkih aktivnosti i daju svoje komentare.

Vlada Republike Srbije obrazovala je Radnu grupu za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa, 2019. godine, čiji je zadatak bio da u saradnji sa OEBS i KDILjP koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja misija OEBS KDILjP o proceni izbora, nakon čega je Radna grupa izvršila početnu analizu svih preporuka iz izveštaja misija OEBS KDILjP u periodu od 2003. do 2017. godine. Ova Radna grupa je nastavila sa radom i u 2020. godini, tako što je pristupila analizi svih preporuka iz Konačnog izveštaja Specijalne misije KDILjP-a za procenu izbora, od 7. oktobra 2020. godine, i to kako Prioritetnih tako i Ostalih preporuka. Radna grupa je o svim aktivnostima koje su se odnosile na izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa preporukama iz Izveštaja, obaveštavala Delegaciju EU u Republici Srbiji, kao i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju – Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava u Beogradu, i nakon njihovih sugestija, komentara i pomoći koja se sprovodi u okviru Podrške izbornim reformama na Zapadnom Balkanu OEBS/ODIHR Republika Srbija, preduzimala dalje aktivnosti u cilju unapređenja teksta zakona. Ministarstvo finansija, postupajući po predlozima Radne grupe, izradilo je tekst Nacrta zakona o finansiranju političkih aktivnosti, a u cilju pronalaženja najboljih rešenja za pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona.

Izvor: sajt Ministarstvo finansija
Naslov: Redakcija