Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku.

Nacrt zakona sačinilo je Ministarstvo pravde, u neposrednoj saradnji sa nadležnim organima i stručnjacima iz oblasti građanskog prava.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih i drugih organa i organizacija, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 13. decembra 2021. godine.

Zbog epidemiološke situacije, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu pravde na sledeću imejl adresu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs, sa naznakom: “Nacrt zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva pravde i Portalu e-uprave.

Izvor: sajt Ministarstvo pravde
Naslov: Redakcija