U postupku pripreme Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, svi subjekti zainteresovani za pitanja finansiranja političkih aktivnosti, državni organi, nevladine organizacije, stručna lica u ovoj oblasti i druga zainteresovana lica.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

Izvor: sajt Ministarstva privrede
Naslov: Redakcija