Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, koja traje u periodu od 26. februara do 17. marta 2021. godine.

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 17. marta 2021. godine na adresuelektronskepošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.