Na savetovanjima sudova  zauzet je stav da se jezičkim tumačenjem odredbe čl. 60. ZIO, a u vezi sa odredbom čl. 2. st. 1. tač. 7. ZIO, izvršenje na celokupnoj imovini može odrediti samo kod izvršnih isprava. Ovo stoga što je odredbom čl. 2. st. 1. tač. 7.  ZIO, propisano da termin „rešenje o izvršenju“ u ovom zakonu označava rešenje kojim se usvaja predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave, te kako se u čl. 60. navodi rešenje o izvršenju (a nije označeno i rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave), to je prema jezičkom tumačenju navedenih odredaba, izvršenje na celokupnoj imovini dozvoljeno samo kod izvršenja na osnovu izvršnih isprava, i to kada se radi o naplati novčanih potraživanja.

Privredni sud u Beogradu, je u početku primene Zakona, a pre zauzetog stava dozvoljavao i izvršenja na osnovu verodostojne isprave na celokupnoj imovini, pa da je tek nakon zauzetog stava počeo da šalje zaključke kojima traži ispravku predloga ili rešenja o odbačaju. Isto je bilo i u većini drugih sudova, dok su neki odmah zauzeli stav da to ne može.

Ovaj model obrasca, kao i druge modele iz oblasti izvršenja i obezbeđenja, možete preuzeti u izdanju www.propisi.net u delu Obrasci, kao i u izdanju “Savetnik za izvršenje i obezbeđenje na CD-u“.