Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da su u protekle tri nedelje, odnosno od 22. jula, kada je otvorena besplatna linija (0800 300 307) za prijavu nepravilnosti u vezi sa zaštitom materinstva, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta , izvršena 32 pojačana inspekcijska nadzora povodom prijema 172 telefonske prijave.

Prema uvidu u evidenciju Inspektorata za rad, od ukupnog broja pristiglih prijava validno je 114, a najviše se odnose na nedostavljanje obračuna zarada i naknade zarada, neisplaćivanje naknada zarada za vreme trudničkog bolovanja, u periodu porodiljskog odsustva i tokom odsustva sa rada radi nege deteta, kao i na otkaz ugovora o radu zaposlenim trudnicama.

Inspekcija rada je na osnovu pristiglih prijava, koje se odnose na 16 zaposlenih trudnica i 47 zaposlenih na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, donela pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu, nedostavljanja obračuna zarada i naknada zarada, kao i zbog neisplaćenih naknada zarada. Takođe, podneto je devet naloga na zapisnike za dostavljanje obračuna zarada i naknada zarada, kao i za isplatu naknada zarada, i tri rešenja o nenadležnosti.

Podaci o preduzetim merama protiv dva poslodavca (dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i nalažene tri mere) objavljeni su na spisku, koji se nalazi na sajtu Ministarstva, u okviru kategorije „Registri“, kao što je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević obećao javnosti prilikom otvaranja pomenute besplatne telefonske linije.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Naslov: Redakcija