Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013 – u daljem tekstu: Zakon), poslodavac koji ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom, u skladu sa članom 24. Zakona, vrši na jedan od sledećih načina propisanih čl. 26. i 27. Zakona, i to:

1) uplatom do 5. u mesecu za prethodni mesec iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, na dan uplate u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pri čemu, prema poslednjem podatku o prosečnoj zaradi u maju 2018. godine, ova obaveza iznosi 34.842 dinara (50% x 69.684) za jednu osobu sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio, a račun za uplatu je: 840-745126843-22, sa pozivom na broj odobrenja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave;

2) zaključivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i uplatom 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, tj. 1.393.680 dinara (20 x 69.684) za jednu osobu sa invaliditetom – za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze;

3) ukoliko poslodavac ne izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom na jedan od prethodno navedenih načina pod 1) i 2), Poreska uprava će utvrditi obavezu uplate 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike i kazniti poslodavca novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara.

Poslodavac koji je izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, dokazuje izvršenje obaveze dostavljanjem obrasca IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze). Obrazac se dostavlja isključivo elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.