Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa
invaliditetom
(„Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013
– u daljem tekstu: Zakon), poslodavac koji ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona, vrši
na jedan od sledećih načina propisanih čl. 26. i 27. Zakona, i to:

1) uplatom do 5. u mesecu za prethodni
mesec iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema
poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove
statistike, za svaku osobu sa invaliditetom koju nije
zaposlio, na dan uplate, u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i
podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pri čemu,
prema poslednjem podatku o prosečnoj zaradi u februaru 2018. godine, ova
obaveza iznosi 33.042 dinara (50% x 66.084) za jednu osobu sa invaliditetom koju
poslodavac nije zaposlio, a račun za uplatu je
840-745126843-22, sa pozivom na broj odobrenja (BOP) dodeljen od strane Poreske
uprave;

2) zaključivanjem ugovora o
poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom i uplatom 20 prosečnih
zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku
republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u
momentu zaključenja ugovora, tj. 1.321.680 dinara (20 x 66.084) za jednu osobu sa
invaliditetom – za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze;

3) ukoliko poslodavac ne izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa
invaliditetom na jedan od prethodno
navedenih načina pod 1) i 2), Poreska uprava će utvrditi obavezu uplate 50%
prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike i kazniti poslodavca
novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara.

Poslodavac koji je izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa
invaliditetom u skladu sa Zakonom, dokazuje izvršenje obaveze dostavljanjem obrasca
IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (propisan
Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa
invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze). Obrazac se dostavlja
isključivo elektronskim putem, preko portala Poreske uprave,
ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske
uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.