Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05,​​ 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),

Ministar finansija objavljuje

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu

Iznos je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 154/2020 od 23.12.2020. godine.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara.

Broj 401-00-5918/2020-04

U Beogradu, 16. decembra 2020. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.