Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06,​​ 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),

Ministar finansija objavljuje

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Iznos je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 154/2020​​ od 23.12.2020. godine.

1. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara.

2. Iznos iz tačke 1. primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Službenom​​ glasniku Republike Srbije”.

Broj 401-00-5915/2020-04

U Beogradu, 16. decembra 2020. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.