Na osnovu člana 35b stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06,​​ 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20),

Ministar finansija objavljuje

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu

Iznos je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 20/2021 od 10.3.2021. godine.

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu​​ Republike Srbije za 2021. godinu iznosi 12.448 dinara.

Broj 401-00-850/2021-04

U Beogradu, 4. marta 2021. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.