Ministarstvo privrede početkom aprila formiralo je radnu grupu koja će pripremiti izmene Zakona o privrednim društvima. Pred Skupštinom bi mogle da se nađu krajem ove godine, a među glavnim novinama biće „zeleno svetlo“ za spajanje i pripajanje domaćih firmi sa kompanijama iz inostranstva, lako seljenje sedišta preduzeća preko granice, ali i uvođenje dosad nepoznatih formi – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo.

Zakon se jednim delom menja u skladu sa zahtevima Pregovaračkog poglavlja 6, na putu evropskih integracija, ali i kako bi se otklonili problemi koji se sreću u primeni njegove poslednje verzije.

– Predviđa se uvođenje transnacionalnog spajanja. To znači da će srpsko privredno društvo moći da se spoji ili pripoji nekom evropskom i da se formira novo bilo u Srbiji, bilo u nekoj evropskoj zemlji – najavio je Dušan Vučković, v. d. pomoćnika ministra privrede, na skupu Saveta stranih investitora posvećenom Pregovaračkom poglavlju o pravu privrednih društava. – Biće moguće seljenje sedišta kompanije u neku od zemalja članica EU bez velikih administrativnih prepreka.

Kada je reč o rešavanju problema nastalih u godinama primene poslednjeg zakona o privrednim društvima – tražiće se način da mali akcionari dođu do veće zaštite, ali i da se pravno reši pitanje prinudne likvidacije preduzeća.

– Ići će se na zaštitu manjinskih akcionara prilikom prinudnog otkupa akcija – pojasnio je Vučković. – Dešava se da neko pokrene tužbu tokom tog postupka, postupak se zaustavlja i nastavlja se posle nekoliko meseci. Ostaje pitanje važi li cena od pre nekoliko meseci ili ne. To treba da se reguliše. 

Izvor: sajt Večernjih novosti