Skupština Srbije počela je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja na čijem je dnevnom redu devet tačaka, među kojima je i Predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji koji omogućava dobijanje građevinskih dozvola za 28 dana.

Zakon bi, kako je najavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, trebalo da bude usvojen do kraja godine po hitnoj proceduri i odmah da počne da se primenjuje.

Obrazlažući u Parlamentu ovaj zakon, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je plan Vlade da Srbija do kraja iduće godine ima elektronsku građevinsku dozvolu.  

Ona je istakla da je ovaj zakon značajan za ukupne reforme i da je cilj poboljšanje uslova poslovanja za sve investitore koji žele da grade u Srbiji na jasan, transparentan način, koji neće oduzeti vreme i novac.

Zbog loših propisa, danas u Srbiji postoji milion i po nelegalnih objekata i gubitak u investiranju od milijardu evra, jer investitori nisu mogli da dobiju građevinske dozvole. Zbog takvih zakona, prethodnih godina građevinarstvo je gotovo na najnižim granama – rekla je ministarka Mihajlović.

Ona je dodala da bi trebalo omogućiti da se u Srbiji zaista gradi i da birokratija ne koči investicije, te podsetila da se do sada na građevinsku dozvolu čekalo oko 240 dana, a u nekim slučajevima i pet do sedam godina, dok su investitori „šetali“ od jednog do drugog šaltera, gubeći vreme i novac.

Mihajlovićeva je istakla da će zakon omogućiti da investitor na samo jednom šalteru dobije sve potrebne informacije, a sve ostalo će raditi nadležni organi, koji će dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Ona je precizirala da zakon predviđa prekršajne prijave protiv službenika na šalterima i institucijama i preduzećima koji ne budu radili svoj posao i izdavali potrebne dokumente.

Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksa za dobijanje građevinske dozvole, zatim unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima da ne bi morali da idu po raznim šalterima institucija, preduzeća i ministarstava za razne saglasnosti.

Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju sprovodiće se u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole.

Takođe, uvodi se pojam finansijer – lice koje pored investitora ima pravo u postupku.

Investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta.

Upotrebna dozvola se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Novina zakona je i što će gradovi morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati poslovima oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta.

Takođe, Ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. Ministarstvo će utvrditi i na koliko rata će moći da se plati.

Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa – osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto.

Lokalna samouprava utvrđuje koeficijent prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne može biti veći od jedan prema šest.

Zbog svega toga će, kažu u Ministarstvu, investitori plaćati između 20 i 40 odsto manju naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Investitor nema obavezu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta do prijave radova.

Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samouprava u potpunosti biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona.

Sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara.

Na građevinsku dozvolu u Srbiji se u proseku čeka 216 dana, a u nekim slučajevima pet do sedam godina, zbog čega je Srbija na listi Svetske banke „Duing biznis“ po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola na 186. mestu od ukupno 189 zemalja.

Ministarstvo je najavilo da će u drugoj polovini godine biti uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo svim razvijenim zemljama.

Izmene zakona predviđaju da će svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na građevinskom zemljištu moći da grade, što do sada nisu mogli.

Taj zakon neće regulisati pitanje konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu već će to biti regulisano posebnim zakonom koji će biti donet iduće godine.

Izvor: Blic