Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

“Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje
zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Službeni
glasnik RS“, br. 50/18), koji je stupio na snagu 07.07.2018. godine,
PRESTAJE

    obaveza poslodavaca da ovom ministarstvu dostavlja obaveštenja o
upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja
Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,
    obaveza ovog ministarstva da dostavljena obaveštenja objavljuje na internet portalu Ministarstva.

 

Prema novom rešenju u članu 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih
na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, poslodavac je dužan
da prilikom prijave promene osnova osiguranja u jedinstvenu bazu
Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, unese i podatak o
državi upućivanja kao i svaku naknadnu promenu države.  

Poslodavac može da upućuje na privremeni rad u inostranstvo samo
zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca najmanje tri meseca
pre dana upućivanja.

Izuzetak od pravila je

1) da se upućivanje zaposlenih vrši u okviru pretežne delatnosti poslodavca koja je upisana u registar kod nadležnog organa i

2) da broj upućenih zaposlenih koji su kod poslodavca u radnom odnosu
kraće od tri meseca ne prelazi 20% od ukupnog broja zaposlenih kod tog
poslodavca na dan upućivanja.

Navedena pravila se ne odnose na poslodavce koji upućuju zaposlene na
privremeni rad u SR Nemačku na osnovu Sporazuma o detašmanu i dobijene
saglasnosti od Privredne komore Srbije i dobijenog odobrenja nadležnih
organa SR Nemačke.     

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za rad i zapošljavanje na sledeće brojeve telefona: 011/3616-265, 363-1467“

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja