U “Službenom glasniku RS“, br. 121/2014 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim beležnicima, koji je stupio na snagu 6.11.2014. godine.

Klikom na link u nastavku možete pročitati tekst Zakona

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim beležnicima