Poreska uprava je 25. oktobra 2022. godine objavila NOVU verziju Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (verzija 1.14):

Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a  ( pdf |  1,5MB)

Izvor: sajt Poreske uprave