U „Službenom glasniku RS”, br. 43/2017 od 5. 5. 2017. godine, objavljena je ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu, koja stupa na snagu 13. 5. 2017. godine.

Da podsetimo, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016 i 43/2017 – u daljem tekstu: Odluka) određen je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2015. godinu. Poslednjim izmenama Odluke izvršena je korekcija navišemaksimalno mogućeg broja zaposlenih u okviru delatnosti obrazovanja i nauke, a konkretno:

1. U inoviranoj tački 2. podtačka 1) Odluke, dosadašnji i novi maksimalni broj zaposlenih je:

10. DELOKRUG PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

do 12. 5. 2017.

od 13. 5. 2017.

ukupno: 136.776

ukupno: 136.939

10.8. Visoko obrazovanje

ukupno: 23.427

ukupno: 23.590

 

Ovom izmenom je povećan dozvoljeni broj zaposlenih u Visokom obrazovanju, za koliko je povećan i dozvoljeni broj zaposlenih u delokrugu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2. U Tabelarnom prikazu broj 14 – Visoko obrazovanje detaljnije je prikazan novi, povećan broj dozvoljenih zaposlenih na pojedinim fakultetima. Prikaz do sada dozvoljenog broja i novog dozvoljenog broja zaposlenih na fakultetima na kojima je bilo izmena, dat je u narednoj tabeli:

 

VISOKO OBRAZOVANJE

Maksimalan br. zaposlenih za 2015. na neodređeno

do 12. 5. 2017.

od 13. 5. 2017.

Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet

183

200

Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka

260

290

Fakultet inženjerskih nauka – Kragujevac

152

170

Elektronski fakultet – Niš

270

290

Akademija umetnosti – Novi Sad

367

377

Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad

1273

1327

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” – Zrenjanin

99

106