U skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršni
poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici
Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne
isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 1. maja 2016. godine još
vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja dužni su da se u roku od
1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su
voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj. 

Ako se ne
izjasne u roku, izvršni postupak se obustavlja. Ako se izvršni poverilac
izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom
izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom
tarifom. 

Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o
izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog
potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi
javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni
broj sudskog predmeta Komori koja, shodnom primenom člana 252. Zakona o
izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 99/11-dr.
zakon, 109/13-US i 55/14), određuje javnog izvršitelja koji nastavlja
sprovođenje izvršenja. 

Ministarstvo pravde poziva tzv. „velike
poverioce“ (poverioce sa velikim brojem predmeta) da preuzmu tabele u
prilogu, kao i da ih popunjene (u skladu sa uputstvom) dostave nadležnim
sudovima radi daljeg postupanja u skladu sa izjašnjenjem.

Lista predmeta poverilaca I predmeti

Veličina: 0.01 MB

Preuzimanje

 

Lista predmeta poverilaca IV predmeti

Veličina: 0.01 MB

Preuzimanje

Izvor: sajt Ministarstva pravde