Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности последњих дана на различите начине обраћа се велики број грађана који у поступцима представника политичких странака у вези са изборном кампањом виде кршење грађанских слобода и повреду приватности. Забринутост грађана посебно је изражена у погледу могућности да страначки активисти спроводећи кампању „од врата до врата“, али и кроз електронску комуникацију злоупотребљавају различите личне податке, који се иначе обрађују или базама података у поседу органа власти у законом утврђене сврхе, или у базама података оператора телефоније или интернета које би такође морали бити заштићене.

С тим у вези Повереник подсећа да свакодневно, у границама својих овлашћења и расположивих ресурса предузима мере ради заштите података о личности. И што се конкретног повода тиче, везаног за изборне активности Повереник подсећа да је више пута, укључујући и претходне изборе упозоравао и надлежне и јавност да разне активности политичких странака многи грађани доживљавају као узнемиравање и угрожавање приватности.

Међутим, ноторна је чињеница да Повереник нема никакве ни правне ни фактичке могућности да било кога спречи у нежељеној посети становима грађана. Стога је, у више наврата, иако би требало да је сувишно, подсећао да грађани немају никакву обавезу да страначке активисте примају као и да одговарају на њихова питања, да то зависи искључиво од њихове воље.

Имајући у виду да не мали број грађана из различитих разлога, укључујући и страх од последица, има резерве према томе да се отворено супротставе аспирацијама страначких активиста, Повереник је јавно више пута указивао да је индикативно то да су грађани, бар на папиру, низом одредби о заштити потрошача, у више закона „штићени“ од нежељених посета трговаца, посредника, пружалаца услуга, али да нема законских одредби које би их штитиле од сличних узнемиравања од стране страначких активиста. Повереник је упозоравао да је то питање вредно пажње надлежних, и да би они морали да оцене да ли за одржавање овакве разлике постоје оправдања.

Што се тиче сумњи да страначки активисти користе званичне бирачке спискове, или друге личне податке који не би смели да им буду доступни Повереник је такође више пута наглашавао, и овај пут понавља – да је недозвољено давање, саопштавање или употреба у сврху за коју нису намењени, оних података о личности који се прикупљају, обрађују или користе на основу закона кривично дело прописано одредбама члана 146. Кривичног законика за чији најтежи облик, када га изврши службено лице, је запрећена казна затвора до три године.

Повереник међутим нити је надлежан нити има могућности да спроводи криминалистичке истраге. Откривање и гоњење учинилаца кривичних дела је посао других државних органа, који за то постоје. И с тим у вези, повереник је више пута изражавао забринутост и незадовољство због чињенице да ти органи, и поред присуства низа основа сумњи да је извршено више оваквих кривичних дела, не предузимају очекиване активности.

Једини легитиман интерес је да се обезбеде сви услови за поштену изборну утакмицу. То свакако не искључује већ подразумева поштовање свих права грађана укључујући и право на заштиту података о личности. А то неминовно захтева да се сви државни органи чији је задатак да та права штите, одговорно односе према овлашћењима и обавезама које с тим у вези имају.

Извор: сајт Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података личности