Konkurs za izbor 10 miritelja i arbitara, na koji je rok za podnošenje prijava istekao 21. avgusta, pristigla je ukupno 31 blagovremena prijava. Komisija za izbor miritelj i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata ”Nezavisnost”, Unije poslodavaca Republike Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere 10 miritelja i arbitara.

Jednoglasnom odlukom komisije izabrani su:

1. Sledeći kandidati za miritelje:

1. Ružica Erceg dipl. pravnik iz Beograda;

2. Bojana Potežica dipl. pravnik iz Beograda;

3. dr. Danilo Rončević dipl. pravnik iz Beograda

2. Sledeći kandidati za miritelje i arbitre:

1. Aleksandra Ćalić Bošković dipl. pravnik iz Beograda ;

2. Srđan Dobrica dipl. pravnik iz Beograda;

3. Nataša Arsić Jelić dipl. pravnik iz Beograda

4. Draško Veličković dipl. pravnik iz Kraljeva

5. Kristina Blažić dipl. pravnik iz Novog Sada ;

6. Goran Kljajić dipl. pravnik iz Novog Sada;

7. Ankica Kurjački dipl. pravnik iz Novog Sada.

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova zahvaljuje se svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.

Na osnovu odluke komisije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u imenik miritelja i arbitara što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom Glasniku Republike Srbije”.

Izvor: sajt Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova