Vlada Republike Srbije je donela odluku da iz skupštinske procedure povuče Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je Narodnoj skupštini Republike Srbije na ponovno odlučivanje vratio predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Vlada Republike Srbije napraviće analizu o tome da li su neophodne izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/2001 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje) i, ukoliko se konstatuje da je taj zakon nužno promeniti, učiniće to uz široku javnu debatu u koju će biti uključena stručna javnost, strukovna udruženja, predstavnici privrede i civilno društvo.

Na istoj sednici, Vlada je predložila Narodnoj skupštini izmene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Sl. glasnik RS“, br. 111/2021), u članovima 7, 20, 43 i 44.

Pomenuti članovi odnose se na overu potpisa, predstavnike ovlašćenog predlagača u organu za sprovođenje referenduma i na rok za ponovno raspisivanje referenduma.

U predlogu Vlade ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se da predstavnici ovlašćenih predlagača bude deo organa za sprovođenje referenduma.

Takođe, prema predlogu neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine, kao i da Narodna skupština Republike Srbije u roku od četiri godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 8.12.2021.
Naslov: Redakcija