Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2017. годину у складу са чланом 33. и 34. овог Закона, да истиче рок за достављање ових извештаја у понедељак 02. јула 2018. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року).

Детаљне информације, односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извштаја за 2017. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава као и видео упутстава, корисници могу наћи у делу Регистра финансијских извештаја, а евентуална спорна питања могу слати на следеће електронске адресе, и то:

за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs,
за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система, његовог приступа или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs и
за додатна питања и објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на интернет страници Агенције и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.
С тим у вези, позивамо кориснике да у зависности од природе питања правилно опредељују електронску адресу на коју их шаљу, а све у циљу ефикасније организације рада и благовременог добијања одговора на постављена питања.
 
Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2017. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји,  линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2017. године“.

И на крају, скрећемо пажњу корисницима који су извршили уплату прописане накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, да не чекају упаривање накнаде са предметом у посебном информационом систему Агенције, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у том систему, и доставе припремљени извештај.

Извор: АПР