Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2016. godinu u skladu sa članom 33 i 34 ovog Zakona, da u petak 30. juna 2017. godine ističe rok za dostavljanje ovih izveštaja.

Kao datum prijema redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji je sastavljen i dostavljen u Posebnom informacionom sistemu Agencije i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, smatra se predaja finansijskog izveštaja 30. juna  do 24 časa.

Takođe, obaveštavamo sve obveznike koji imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona, da je rok za dostavljanje tih izveštaja 31. jul  2017. godine.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2016. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji,  link  „Pretraga postupka obrade izveštaja za 2016“.

Za dodatna pitanja i objašnjenja na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.