Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа све обвезнике који имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству,  да 31. јула 2017. године (понедељак) до 24 часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2016. годину.

Све информације у вези са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2016. годину објављене су у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.

За додатна објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.