Venecijanska komisija (VK) objavila je danas na svom sajtu da je tekst amandmana na Ustav Srbije koje je izradilo Ministarstvo pravde usklađeni sa preporukama te komisije datim u mišljenju iz juna ove godine.

Nakon detaljne analize preporuka i amandmana, Venecijanska komisija je zaključila da su njene preporuke sprovedene.

U pitanju su preporuke koje se odnose na sastav Visokog saveta sudstva i uloge Narodne skupštine prilikom izbora ne-sudijskih članova saveta (istaknutih pravnika), osnosno većine poslanika čiji su glasovi potrebni za njihov izbor.

VK konstatuje da se predlagač amandmana iz Srbije opredelio za četvrtu opciju koju je ponudila VK u mišljenju iz juna ove godine.

Dalje preporuke su se odnosile na sastav Visokog saveta tužilaštva i potrebne većine u Narodnoj skupštini za izbor ne-tužilačkih članova saveta (istaknutih pravnika), raspušanje Visokog saveta sudstva, razrešenje sudija i tužilaca, metoda za ujednačavanje sudske prakse.

Takođe je usklađen amandman koji se tiče javnih tužilaca, a koje u skladu sa preporukom VK, više neće birati Narodna skupština niti će njoj odgovarati za svoj rad, konstatuje se u najnovijem mišljenju VK.

Usklađen je i amandman koji se tiče razvnoteže i kontrole tri grane vlasti, usvojena je preporuka koja se tiče uslova ko može biti „istaknuti pravnik“ u Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaca, preporuke u vezi sa Pravosudnom akademijom, kao i u vezi sa premeštajem sudija.

Venecijanska komisija konstatuje da je ispunjena i njena preporuka koja se tiče političke aktivnosti sudija i podrzavlka najavu predlagača amandama da ustavnim zakonom uredi pitanja trajanja mandata članova i predsednika saveta, kao i njihove promene (tako da se ne menjaju svi u isto vreme).

Na kraju svog mišljenja broj 921 / 2018, Venecijanska komisija je navela zaključak koji glasi: „preporuke koje je definisala VK u svom mišljenju CDLAD(2018)011 su sprovedene“.

Venecijanksa komisija je telo Saveta Evrope koje daje mišljenja o usklađenosti ustava i zakona država članica Saveta Evrope, sa evropskim standardima.

Nakon ovog mišljenja očekuje se da će u skorijem periodu Vlada Srbije podneti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava, nakon čega će uslediti procedura u okvoru parlamenta.

Izvor: sajt Blic-a