Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, u daljem tekstu: Odluka), minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času za period januar–decembar 2015. iznosi 121 dinar (neto). 

Prema članu 111. stav 1. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za:

– standardni učinak, i

– vreme provedeno na radu.

Prema stavu 2. ovog člana, „minimalna zarada“ određuje se na osnovu:

– minimalne cene rada, utvrđene u skladu sa zakonom,

– vremena provedenog na radu, i

– poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Prema odredbama Zakona o radu, minimalna zarada se isplaćuje prema utvrđenom iznosu po času u mesecu u kome se vrši isplata. Stoga, ako u novembru 2015. godine isplaćuju minimalnu zaradu za oktobar 2015. godine, poslodavci isplaćuju važeću minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 121,00 dinar i obračunavaju broj časova za mesec za koji vrše isplatu – dakle, za oktobar. Isto tako, ako u novembru 2015. isplaćuju minimalnu zaradu za bilo koji prethodni mesec, poslodavci moraju isplatiti poslednju usvojenu minimalnu neto zaradu po času rada u visini 121,00 dinar i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu.

Pošto smo u mesecu septembru 2015. godine imali 22 radna dana (31 dan, minus 5 subota i minus 4 nedelje) mesečna neto minimalna zarada za oktobar 2015. godine iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Oktobar 2015.

176

121,00 din.

21.296,00 din.

Navedena visina ukupne minimalne zarade na nivou meseca može varirati zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog, koji, takođe, variraju od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade za oktobar 2015. godine u novembru 2015. godine, poslodavci treba da imaju u vidu:

1) minimalna neto zarada za oktobar 2015. iznosi 21.296,00 dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje se najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja od 1. novembra 2015. godine iznosi (bruto) 21.552,00 dinara;

3) na isplatu minimalne zarade u novembru 2015. godine primenjuje se poresko umanjenje od 11.433,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog, poreska stopa od 10% i zbirna stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 19,9% na teret zaposlenog, odnosno od 17,9% na teret poslodavca;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja važi od 1. novembra 2015. godine (21.552,00 dinara), manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 29.113,69 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi: Bruto = ((Neto – 1.143,30) : 0,701).

To praktično znači da će poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunavati na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti da je obračun minulog rada, toplog obroka i regresa zakonska obaveza poslodavaca na svaku obračunatu zaradu, pa i na minimalnu zaradu, zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama, koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo.