U cilju završetka nastavne godine, a u kontekstu postepene normalizacije uslova i nastavka rada srednjih škola, dostavljamo predlog organizacije rada srednjih škola za završetak drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.

Ocenjivanje

Zaključna ocena na kraju godine izvodi se na sličan način kao i kada se nastava realizovala na uobičajen način. Potrebno je proceniti nivo ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ishoda, znanja, veština i stavova, samostalnost i odgovornost u radu kao i rad tokom cele školske godine. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjoj školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri zbog vanredne situacije izazvane epidemijom. Nastavni predmeti sa nedeljnim fondom od četiri časa nedeljno treba da imaju i jednu ocenu dobijenu usmenim ispitivanjem učenika. Nastavni predmeti koji imaju manje od četiri časa nedeljno, ukoliko nije bilo elemenata za utvrđivanje ocene, mogu izuzetno da jednu ocenu utvrde usmenim ispitivanjem učenika. Za usmeno ispitivanje učenika potrebno je koristiti neki od pogodnih veb-alata koji su se u prethodnom periodu pokazali kao pogodni za ovaj tip časa.

Pri izvođenju zaključne ocene potrebno je uzeti u obzir sve ocene, i tokom nastave na daljinu kao i one koje su evidentirane u ostatku nastavne godine (četiri ocene tokom prvog polugodišta i jedna ocena u početku drugog polugodišta čine sastavne elemente za zaključnu sumativnu ocenu). Kod svih metoda ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima to jest na onim sadržajima kojima se obezbeđuje ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

Zaključna ocena je javna i obrazložena. Ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu da usmeno odgovaraju u školi, i to u prvoj nedelji juna oni koji su u završnim razredima, a ostali učenici od druge nedelje juna do završetka nastave – 19. juna. Usmeno ispitivanje u školi se organizuje u grupama manjim od 10 učenika po učionici. Grupu učenika mogu činiti učenici istog razreda. profila/programa/smera/odseka/klase.

Maturski ispiti i završni ispiti

Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola je propisano da učenici završnih razreda završavaju nastavnu godinu 24. maja 2020. godine i da tokom poslednje nedelje u maju mesecu popravljaju ocene, polažu razredne ili godišnje ispite. S obzirom na epidemiološke uslove ove aktivnosti će se realizovati u periodu od 1. do 3. juna 2020. godine. Polaganje maturskih ispita je predviđeno od 3. do 12. juna 2020. godine. Intenziviranjem ovih aktivnosti se postiže da maturanti mogu na vreme završiti školsku godinu i polagati prijemne ispite za visoko obrazovanje koji su planirani od četvrte nedelje juna meseca. U dane kada je predviđeno da se polažu prijemni ispiti za upis u prvi razred srednje škole propisani Izmenama i dopunama pravilnika o obrazovno-vaspitnom radu, u objektu se ne polažu maturski ispiti. Rad se organizuje u skladu sa Instrukcijom u vezi postupanjem srednjih škola za prijem učenika u toku normalizacije uslova za vreme epidemije. Produžetkom radnog vremena (8.00-20.00) i radom u dane vikenda, ukoliko je potrebno, moguće je da broj učenika i nastavnika u učionicama ne predstavlja epidemiološki rizik.

Organizacija ispita za vanredne učenike starije od 17 godina je u nadležnosti škole koja može internim aktom da propiše realizaciju ovih aktivnosti uz poštovanje mera za epidemiološku bezbednost zaposlenih i učenika. Realizaciji ispita za vanredne učenike mlađe od 17 godina se može pristupiti od 1. juna 2020. godine i to prioritetno za učenike završnih razreda srednje škole.

Uzimajući u obzir situaciju u kojoj se završava nastavna godina u vanrednim okolnostima, a uvažavajući zakonsku regulativu (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita, Priručnik o polaganju maturskog odnosno završnog ispita), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pripremio prilagođavanje završnih i maturskih ispita. Test za proveru stručno-teorijskih znanja biće koncipiran tako da će sadržati zadatke iz odgovarajućeg Priručnika koji obuhvataju kompletno gradivo iz drugog i trećeg razreda, a iz četvrtog razreda sadržaće zadatke iz odgovarajućeg Priručnika koji se odnose na gradivo obrađeno do 1. marta 2020. godine. I prilikom izrade testova vodiće se računa da testovi validno provere ostvarenost očekivanih ishoda znanja, odnosno stručno-teorijskih znanja neophodnih za obavljanje poslova i zadataka za čije se izvršenje učenik osposobljava tokom školovanja. Na sajtu Zavoda su objavljeni svi priručnici i spisak zadataka koji su izuzeti za polaganje testova u junskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine, za svaki objavljeni profil.

Godišnji ispiti u srednjem muzičkom obrazovanju se organizuju od 1. juna 2020. godine za sve razrede srednje škole i za završni razred osnovne muzičke škole. Za učenike ostalih razreda osnovne muzičke škole organizuje se godišnji ispit ukoliko učenik želi da popravi zaključnu ocenu koju je predmetni nastavnik predložio.

Prijemni ispiti

Organizacija prijemnih ispita za upis učenika u specijalizovana gimnazijska i umetnička odeljenja srednje škole se realizuju u skladu sa Izmenama i dopunama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada i Instrukcijom u vezi postupanja srednjih škola za prijem učenika u toku vanrednih mera za vreme epidemije.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00360/1/2020-03, od 12.5.2020)