Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu propisano je ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu.

Kako je u periodu od 17.03.2020. godine do 06.05.2020. godini u Republici Srbiji bilo proglašeno vanredno stanje i kako je prekinut neposredni obrazovno-vaspitni rad u školama, a kontinuitet obezbeđen ostvarivanjem nastave putem učenja na daljinu, Ministarstvo je pristupilo izmeni odgovarajućih odredbi Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu, kojima će se obezbediti uspešan završetak nastavne godine.

U cilju upoznavanja osnovnih škola, nastavnika i učenika, kao i njihovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, a radi blagovremene pripreme i organizacije obrazovno-vaspitnog rada, za period nakon 01.06.2020. godine, obaveštavamo vas o izmenama i dopunama Pravilnika, koji je u proceduri i čije se donošenje očekuje u najkraćem roku, kao i o način organizovanja aktivnosti:

Od ponedeljka, 01.06.2020. godine do utorka, 16.06.2020. godine, škola organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti. O nameri da pohađaju posebne časove nastave učenici prethodno obaveštavaju odeljenjskog starešinu. Posebni časovi nastave organizuju se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Organizacija posebnih časova nastave za učenike petog, šestog i sedmog razreda

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, tako da u periodu od ponedeljka, 08.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06.2020. godine, svakog radnog/nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike petog, šestog i sedmog razreda, u trajanju od jedan i po sat po razredu i vremenskim razmacima između razreda poštujući mere bezbednosti.

Na primer:

ponedeljak,
8.06.2020.
utorak,
09.06.
sreda,
10.06
četvrtak,
11.06
petak,
12.06.
ponedeljak,
15.06.
peti razred šesti razred sedmi razred peti razred šesti razred sedmi razred
šesti razred sedmi razred peti razred šesti razred sedmi razred peti razred
sedmi razred peti razred šesti razred sedmi razred peti razred šesti razred

 

Organizacija aktivnosti za učenike osmog razreda

Nastavna godina za učenike osmog razreda završava se u petak 05.06.2020. godine.

Učenici osmog razreda probni završni ispit polažu u utorak, 02.06.2020. godine, rešavanjem testa iz matematike.

Probni završni ispit realizuje se na sledeći način:

– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju najviše tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u jednom terminu, u periodu od 8 do 10 časova;

– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju više od tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u dva termina: prva grupa u periodu od 8 do 10 časova, druga grupa u periodu od 11 do 13 časova.

Učenici će preostala dva testa, odnosno test iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test moći da rešavaju kod kuće, kao još jedan vid pripreme za završni ispit, pa je potrebno da škola organizuje preuzimanje ovih testova od strane učenika u ponedeljak 01.06.2020. godine. Učenici će ova dva testa popunjena vratiti u školu 02.06.2020. godine i predati odeljenjskom starešini. Nastavnici odgovarajućih predmeta na časovima pripremne nastave daće učenicima povratnu informaciju u vezi sa predmetnim testovima.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, tako da u periodu od ponedeljka, 01.06.2020. godine do ponedeljka, 05.06.2020. godine, svakog radnog/nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike osmog razreda, u trajanju od jedan i po sat.

Od srede, 03.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06.2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, u trajanju od deset dana, u skladu sa zakonom.

Pripremna nastava organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Na primer:

ponedeljak,
01.06.
utorak,
02.06.
sreda,
03.06
četvrtak,
04.06
petak,
05.06.
subota,
06.06.
poseban čas nastave probni završni ispit

1. termin
8-10časova

2. termin
11-13časova

poseban čas nastave poseban čas nastave poseban čas nastave Onlajn pripremna nastava
preuzimanje testova srpski jezik/maternji jezik i kombinovani test (probni završni ispit) pripremna nastava pripremna nastava pripremna nastava

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17, 18. i 19.06.2020. godine.

Škola može da organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima prvog ciklusa pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti, na isti način kao i za učenike drugog ciklusa.

Način, postupak i kriterijumi ocenjivanja

Način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti propisan je pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

U prethodnom periodu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 59/2020).

Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri zbog vanredne situacije izazvane epidemijom. Obavezni predmeti sa nedeljnim fondom od četiri časa nedeljno treba da imaju najmanje jednu ocenu dobijenu usmenim ispitivanjem učenika. Obavezni predmeti koji imaju manje od četiri časa nedeljno, ukoliko nije bilo elemenata za utvrđivanje ocene, mogu izuzetno da utvrde jednu ocenu usmenim ispitivanjem učenika. Za usmeno ispitivanje učenika potrebno je koristiti neki od pogodnih veb-alata koji su se u prethodnom periodu pokazali kao pogodni za ovaj tip časa.

Zaključna ocena na kraju godine izvodi se na sličan način, kao i kada se nastava realizovala na uobičajen način. Potrebno je proceniti nivo ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ishoda, znanja, veština i stavova, samostalnost i odgovornost u radu kao i rad tokom cele školske godine. Pri izvođenju zaključne ocene potrebno je uzeti u obzir sve ocene, i ocene koje su date tokom nastave na daljinu, kao i one koje su evidentirane u ostatku nastavne godine (četiri ocene tokom prvog polugodišta i najmanje jedna ocena na početku drugog polugodišta su sastavni elementi za zaključnu sumativnu ocenu). Kod svih metoda ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima to jest na onim sadržajima kojima se obezbeđuje ostvarivanje ishoda predmeta, programa i aktivnosti.

Zaključna ocena je javna i obrazložena. U skladu sa tim ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu da usmeno odgovaraju u školi u datim terminima. Posebni časovi nastave organizuju se za manje od 10 učenika po učionici, na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-00329/2020-07, od 13.5.2020)