Svi strani državljani koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom ili su u njima boravili tokom prethodnih 14 dana od dana planiranog ulaska u Republiku Srbiju u obavezi su da 48 časova pre dolaska u Republiku Srbiju izvrše prijavu dolaska korišćenjem sajta
www.e-zdravlje.gov.rs odeljak “Foreigners Surveillance Registration”.

Strani državljani prilikom ulaska u Republiku Srbiju, pored posedovanja jednog od navedenih dokumenata u tački 3. Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država sa posebnim rizikom od zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 69/21), prilikom pasoške kontrole, moraju posedovati i sledeće:

  1. imejl dobijen nakon prijave korišćenjem sajta www.e-zdravlje.gov.rs odeljak „Foreigners Surveillance Registration”, kao dokaz uspešnog prijavljivanja pre dolaska u Republiku Srbiju;
  2. popunjenu i svojeručno potpisanu Izjavu o saglasnosti o prihvatanju mere karantina u kućnim uslovima i obaveze testiranja o sopstvenom trošku.

U slučajevima organizovanog putovanja, organizator putovanja dužan je da za sve putnike koji su strani državljani obezbedi posedovanje dokumenata iz stava 1. ove tačke.

Preuzmite dokumenta:

Lista zemalja sa posebnim rizikom od prenošenja zarazne bolesti COVID-19

STATEMENT OF CONSENT

Izvor: sajt Instituta “Batut“
Naslov: Redakcija