U nastavku pročitajte Predlog mera za upis zajedničke imovine na ime oba supružnika i olakšice pri upisu u katastarnepokretnosti za pripadnike osoba sa invaliditetom koji je Republički geodetski zavod objavio na svom sajtu:

Predlog