Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na propisanu površinu zemljišta kao opšti uslov za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć pojedincima, odnosno porodicama.

Cilj ove inicijative je da se  zaštiti socijalno ugroženo seosko stanovništvo u staračkim domaćinstvima.

Zbog propisanog ograničenja u pogledu površine zemljišta, veliki broj  građana  ne može da ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć ili im je ostvarivanje ovog prava otežano.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da je, pored povećanja propisane površine zemljišta prilikom odlučivanja o pravu na novčanu socijalnu pomoć, potrebno uzeti u obzir i kvalitet zemljišta, mogućnost njegove obrade, davanja u zakup ili prodaje.

Razlog za pokretanje ove inicijative je pre svega   činjenica da su  staračka porodična domaćinstva, koja raspolažu površinom zemljišta većom od propisane, često na ivici siromaštva i da im je neophodna pomoć.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Crveni krst Srbije su sproveli istraživanje koje je pokazalo da svaka deseta starija osoba na selu nema lične prihode, dok pravo na novčanu socijalnu pomoć koristi samo 4% ispitanika. Takođe od ukupnog broja ispitanika samo 2% starijih koji žive na selu ima novčanu pomoć od dece ili rođaka, dok onih koji ostvaruju prihode od zakupa ima ispod 1%, pri čemu su ti prihodi minimalni. Pored toga, 70% starijih na selu žive u domaćinstvima koja imaju samo dva člana, te samim tim ne mogu da računaju ni na one pogodnosti u starosti koje može da pruži život u višegeneracijskom domaćinstvu. Iako smo jedna od zemalja sa najstarijim stanovništvom ne samo u evropskim, već i u svetskim okvirima, broj starijih građana i građanki koje u Republici Srbiji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, prema podacima iz izveštaja Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, gotovo je zanemarljiv u odnosu na ukupan broj korisnika ovog prava i iznosi oko 5%, ukazuje Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica podseća da bi usvajanjem ove inicijative Republika Srbija ispunila i preuzetu obavezu utvrđenu Programom reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja EU koji je Vlada usvojila u maju 2016. godine, a kojim je utvrđeno da je u cilju povećanja obuhvata i unapređenja adekvatnosti novčanih davanja potrebno preduzeti mere relaksiranja imovinskih uslova koji se uzimaju u obzir prilikom ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć, pre svega povećanja zemljišnog maksimuma u zavisnosti od kvaliteta zemljišta naročito kod staračkih domaćinstava. S obzirom da su u toku izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, kojima se ne predviđa ova izmena, upućena je inicijativa da se zakon izmeni na predloženi način i omogući poboljšanje materijalnog položaja onih građana koji su primenom postojeće odredbe isključeni od ostvarivanja prava, a nalaze se u stanju socijalne potrebe, zaključuje poverenica Janković.

 

Izvor: sajt Poverenice za zaštitu ravnopravnosti