Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) podržalo je inicijativu da se zakonom propiše kao novo krivično delo upotreba takozvanih “skaj“ telefona. Na ovaj način bi se, kako smatra predsednik UST Nenad Stefanović, izvršio dodatni pritisak na osobe iz kriminognih sredina jer, prema dosadašnjoj praksi, upravo te osobe najčešće koriste „skaj“ telefone, odnosno telefone sa računarskim programom koji onemogućava ili otežava prisluškivanje i praćenje, sve u cilju izbegavanja krivične odgovornosti ili opstruiranja dokaznog postupka.

Zbog toga udruženje predlaže da se kao radnja izvršenja novog krivičnog dela propiše: „upotreba uređaja za komunikaciju sa računarskim programom koji onemogućava ili otežava primenu zakonom propisanih posebnih dokaznih radnji, radi izvršenja, pripremanja ili podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela“.

Ovo delo bi, prema predlogu, imalo kvalifikovani oblik kada se radi o izvršenju, pripremanju ili podstrekavanju na izvršenje krivičnih dela za koje je propisana doživotna kazna zatvora.

Zakon bi trebalo da propiše i obavezno oduzimanje i uništavanje “skaj“ telefona.

Stefanović je ukazao da postoji potreba da se krivično zakonodavstvo upodobi sa realnim stanjem na polju komunikacije. Na ovaj način bi se, kako navodi, u značajnoj meri učinioci odvratili od upotrebe ove vrste komunikacije za izvršenje, pripremanje ili podstrekavanje na vršenje najtežih krivičnih dela.

Zbog toga je UST predložilo Ministarstvu pravde da Radnoj grupi za izmenu Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) zvanično uputi zahtev da počne sa analizom pravnog okvira i normativnih uslova za uvođenje novog krivičnog dela.

Takozvani „skaj“ telefoni su zapravo mobilni aparati nekoliko proizvođača u koje se instalira specijalan progrmam „Skaj“, sa čipovima otpornim na neovlašćenu upotrebu i najstrožim bezbednosnim standardima, a koji se, kako tvrdi proizvođač, ne može hakovati.

Izvor: sajt Novosti