ING-PRO d.o.o. izdavačko društvo
Vele Nigrinove 16a, Beograd

raspisuje konkurs za radno mesto:

 Asistent glavnog i odgovornog urednika časopisa

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema ekonomske struke.
 • Iskustvo na poslovima računovodstva i poreza.
 • Iskustvo u praktičnoj primeni Zakona o računovodstvu, Kontnog okvira za pravna lica, MRS i MSFI odnosno MSFI za MSP odnosno Pravilnika za mikro i druga pravna lica (tumačenje i knjiženje poslovnih promena, računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja, poznavanje sastavljanja godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja i njihovo tumačenje).
 • Poznavanje zakonodavnog okvira iz oblasti poreskog sistema Republike Srbije – poreza na dodatu vrednost, poreza da dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana. Iskustvo u praktičnoj primeni ovih propisa je prednost za kandidata.
 • Poznavanje i primena propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, fiskalizacije.
  Poznavanje rada na računaru (OS Windows, Word, Internet).
 • Sposobnost timskog rada i efikasnog poslovnog komuniciranja.

Rad asistenta glavnog i odgovornog urednika obuhvata sledeće:

 1. Administracija poslovne komunikacije sa pretplatnicima.
 2. Odgovori na pismena pitanja pretplatnika, u saradnji sa glavnim i odgovornim urednikom i ostalim saradnicima časopisa.
 3. Svakodnevno praćenje propisa iz oblasti računovodstva, poreza i dr., zatim stručnih mišljenja i instrukcija nadležnih organa i organizacija.
 4. Mogućnost sprovođenja ličnih inicijativa za usavršavanje rada sekcije časopisa.
 5. Ostali tekući poslovi po nalogu glavnog i odgovornog urednika.

Kandidatima nudimo rad u stabilnom poslovnom okruženju i mogućnost napredovanja u karijeri.

Svi ostali detalji biće predstavljeni kandidatu neposredno na razgovoru.

Prijave sa CV-jem slati isključivo na mejl: urednik@ingpro.rs.