Министарство државне управе и локалне самоуправе је 16.6.2017. године упутила допис јединицама локалне самоуправе у ком посебно истиче важност информационог система еЗУП и апелује на њихово што скорије укључење у тај систем, како би ефикасно примењивали принцип размене података по службеној дужности. Министарство је припремило и упутство са прилозима у ком су описани сви кораци потребни за укључивање појединих органа у коришћење еЗУП-а, а које је приложено уз допис.

“Информациони систем еЗУП је софистициран алат за електронску размену података свих органа јавне управе, што је велики корак у аутоматизовању административних поступака и значајан искорак ка увођењу модерне електронске управе у Србији. На овај начин држава се окреће ка грађанима кроз бржи и ефикаснији рад органа управе, како на централном, тако и на локалном нивоу”, истакла је министарка раније поводом почетка рада новог информационог система.

Како би се службеници што пре обучили за коришћење информационог система еЗУП, Министарство државне управе и локалне самоуправе је организовало обуке за запослене у државним органима и локалним самоуправама, а од јуна 2017. године Министарство ће пратити почетак имплементације новог система, као и примену Закона о општем управном поступку.

Допис, упутство и прилоге можете преузети на следећим линковима:

ДОПИС

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ еЗУП-а

ПРИЛОГ 1 – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ СТРАНКЕ КАО ПОСЕБАН ПРИЛОГ ОБРАСЦА ЗАХТЕВА

ПРИЛОГ 2 – УРЕДБА СГ 56-2017

ПРИЛОГ 3 – НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ АДМИНИСТРАТОРА

ПРИЛОГ 4 – ОБАВЕШТЕЊЕ О АДМИНИСТРАТОРИМА ОРГАНА

ПРИЛОГ 5 – ОБРАЗАЦ ЗПСЕ

ПРИЛОГ 6 – СКУПОВИ ПОДАТАКА ИЗ ЧЛ 12. СТАВ 4. УРЕДБЕ

ПРИЛОГ 7 – МОДЕЛ ПОПУЊЕНОГ ЗАХТЕВА – ОБРАЗАЦ ЗПСЕ

ПРИЛОГ 8 – АДРЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ЗА СЛАЊЕ ОБРАСЦА ЗПСЕ

ПРИЛОГ 9 – АДРЕСЕ ЗА СЛАЊЕ ПОШТОМ