Donošenjem odluke o proglašenju prestanka vanrednog stanja, prestaju da važe akti doneti u vreme trajanja vanrednog stanja na osnovu člana 200. Ustava Republike Srbije i Odluke o proglašenju vanrednog stanja.

Iz delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prestankom vanrednog stanja, prestaju da važe:

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/20);
Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i orgazcija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 54/20);
Zaključak kojim Vlada daje saglasnost za donošenje rešenja o plaćenom odsustvu duže od 45 radnih dana po skraćenom postupku;
Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 43 od 27. marta 2020.godine.

Izuzetak predstavlja Zaključak kojim je data preporuka poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 52/20 od 7. aprila 2020. godine) koji se može primenjivati do 31. decembra 2020. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apeluje na poslodavce da, i pored prestanka važenja Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, ukoliko to priroda delatnosti i posla koje obavljaju dozvoljava, zaposlenima koji su za vreme vanrednog stanja obavljali rad od kuće, omoguće da nastave takav rad, do uspostavljanja javnog prevoza u punom obimu, kao i nastavka rada vrtića i produženog boravka za decu.

Izvor: sajt Ministarstva za rad