Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje indekse potrošačkih cena za mesec mart 2021. godine.

Indeksi potrošačkih cena za mart 2021. godine

Indeksi su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 37/2021 od 14.4.2021. godine.

 

3. 2021.
––––––
Ø 2020.

3. 2021.
––––––
2. 2021.

3. 2021.
–––––––
3. 2020.

1–3. 2021.
–––––––
Ø 2020.

1–3. 2021.
–––––––
1–3. 2020.

3. 2021.
–––––––
12. 2020.

Republika Srbija – ukupno*

101,6

100,5

101,8

101,1

101,4

101,6

* Republički zavod za statistiku​​ od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.