Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11), a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje indekse potrošačkih cena za mesec januar 2022. godine.

Indeksi potrošačkih cena za januar 2022. godine

Indeksi su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 27/2022 od 25.2.2022. godine.

 

1. 2022.
–––––––
Ø 2021.

1. 2022.
––––––––
12. 2021.

1. 2022.
–––––––
1. 2021.

Ø 2021.
–––––––
Ø 2020.

Republika Srbija – ukupno*

104,5

100,8

108,2

104,0

*​​ Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.